Skip to content

Проектиране

Предлагаме на своите клиенти отлични условия за изготвяне на комплексни инвестиционни проекти за жилищни и обществени сгради, къщи, вили, малки хотели и къщи за гости. Нашите лицензирани проектанти ще бъдат с Вас до края на строителния процес.

В дейността ни също така са широко застъпени и метални конструкции, силози, резервоари, тръбопроводи, газопроводи, продуктопроводи, паропроводи, отоплителни инсталации за ниско и високо налягане.

Проектирането е начинание, което изисква организация на съществуващите човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен бюджет и срок. От това определение могат да се изведат и основните характеристики на всеки проект. Имаме удоволствието да предложим на нашите клиенти проектиране на леки метални конструкции, даващи предимството да бъдат преместваеми, тъй като са на болтова връзка.

our blog

what's news

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing

get started

We are at your service since 1930 with robust infrastructure carrying the future

get started