Skip to content

Тръбопроводи и тръбни системи

ТИЕНГРУП ЕООД изгражда цялостни тръбопроводи и тръбни конструкции от различен тип. Извършва рязане, прихващане, огъване на тръби, свързване, монтаж. Работим по изометрични чертежи.

Всеки тръбопровод се състои от основни елементи. Това са тръби и съединенията им, профилни части, арматура и опори, както и от допълнителни елементи – измервателни уреди, органи за управление от разстояние, изолация и други. Обикновено тръбите се изработват от метал-стомана, чугун, цветни метали, а за по-специални цели – от пластмаси, бетон, стоманобетон, керамика, стъкло, порцелан, дърво и други. За да се монтира тръбопровод с определена дължина, отделните тръби трябва да се съединят една към друга. Съединяването им става чрез муфи без резба, муфи с резба, фланци или чрез заварка. Базата ни притежава на склад правошевни, безшевни, спиралозаварени тръби.

Особености при монтаж и експлоатация на тръбопроводи и арматура

Обемът на работите по монтажа на технологичните тръбопроводи в сравнение с общия обем на монтажните работи в химичните производства достига до 35 ÷ 40%, а в нефтопреработващата промишленост до 55 ÷ 60 %.

Заваряването на тръбите и елементите към тях се извършва на специални стендове, чрез които се осигуряват качествени заварки и тяхното изпитание.

При центриране на тръбите за заваряване се използват специални приспособления, осигуряващи необходимата точност.

При монтаж на отделни части на тръбопроводите често е необходимо свързване с фланци и осигуряване перпендикулярност на повърхността на фланеца към тръбата. Това може да се извърши чрез специални приспособления. Срязването на тръбите се извършва на специални стругове или с необходими режещи инструменти. Често е необходимо термично обработване на тръбопроводите при монтаж или почистване с пясъчно струйни инструменти. Преди монтажа на тръбите и детайлите е необходимо да се извършва почистване от замърсяванията посредством сгъстен въздух. Детайли покрити със смазочни масла се разконсервират, чрез нагряване в камери или във вани с минерално масло при температура 100 ÷120 оC.

Почистването им може да продължи, чрез промиване със спирт или бензин с гореща вода и миещи разтвори.

При монтажа на тръбопроводите след разполагането им по трасето се извършва нивелация в хоризонтална и вертикална посока на отделни сегменти (части) през определено разстояние. Поставят се подвижни и неподвижни опори, арматурата, температурните компенсатори и други. При монтаж на междуцехови тръбопроводи е възможно използуването на товароподемни машини, кранове и др. При монтаж на тръбопроводи вътре в цеховете е необходимо осигуряване на достъп до всички елементи на тръбопроводната арматура. Тръбопроводите се монтират най-често като сборни единици, представляващи участък от тръбопровода с арматурата, компенсаторите и топлоизолацията. През последните години се използва много метода на блоковото оборудване (блокова технология на монтаж). При този метод няколко единици от оборудването заедно с тръбопроводите, арматурата приборите за контрол и управление пристигат на монтажната площадка в готов вид от фирмата производител. Блоковете се монтират в определен ред на сглобяване. Това повишава скоростта на монтажа и неговата надеждност. След приключване на монтажните работи се извършват хидравлични или пневматични изпитания на тръбопроводите с цел проверка на плътност и здравина на изработка.

Пневматични изпитания се извършват когато е невъзможно извършване на хидравлични изпитания например при температура на околната среда по-ниска от 0 оС, или при отсъствие на вода на работната площадка. При изпитания налягането се повишава до определени граници и се задържа в продължение на 5 мин., при което се прави пълен оглед за състоянието на тръбопровода – на заваръчните шевове, заварки на арматура и нейните уплътнителни елементи. Намерените дефекти се отстраняват след понижаване на налягането до атмосферното, като изпитанията продължават и резултатите се считат задоволителни спазвайки съответните инструкции и стандарти за експлоатация на оборудването.