Skip to content

Нашите проектанти

Инж. Тихомир Колев

Мениджър Офертен отдел и финансово планиране

Инж. Тодор Михайлов

Проектант по част ВиК

Инж. Петър Димитров

Проектант по част Конструктивна

Арх. Станислава Байгънова

Проектант по част Архитектурна

Кръстинка Христакиева

Архитектурен техник и специалист ЗБУТ

Марио Стоянов

Главен Мениджър проекти и организация на човешките ресурси

Инж. Станимира Лешева

Строителство на сгради и съоръжения

Инж. Мария Алексова

Специалист oферти и финансови прогнози

Гроздана Божева

Специалист oферти и финансови прогнози

Д-р Инж. Димитър Цонев

Проектант по част Eлектро

Наталия Колева

Контрол по качеството и съответствие на влаганите материали

Инж. Стойко Османлиев

Експерт метални конструкции